Prisvärt & Säkert

När du gör en service av din bil hos Auto Maister så tar vi hand om din bil. Vi följer biltillverkarens serviceschema som gäller för just din bil. Självklart kan du få ut serviceschemat om du vill se vilka punkter som ingår i den bilservice som vi utfört.

Vi använder bara bildelar från betrodda återförsäljare när vi gör en bilservice. Bildelarna uppfyller EUs förordning (1400/2002/EG), vilket innebär att bildelarna motsvarar originalkvalitet. Detta innebär att du kan känna dig trygg i att din bils nybilsgaranti gäller även när du servat hos oss. I och med att vi följer biltillverkarens rekommendationer samt använder reservdelar som motsvarar originalkvalitet så uppfyller vi EU:s direktiv, därmed fortsätter bilens nybilsgaranti att gälla.

Nedan är några saker som kan tänkas göras på din bil vid en bilservice

Byte av oljefilter och motorolja.
Vi byter oljan och oljefiltret. Motoroljan har till uppgift att smörja motorns olika delar samt avleda värme och transportera bort avlagringar som uppstår vid slitage. Dessa avlagringar fastnar i oljefiltret som filtrerar oljan. Ju längre tid motoroljan är i motorn ju mer försämras den därför skall den bytas vid regelbundna intervaller i samband med bilservice.

Byte av luftfilter.
Det som driver motorn är en explosion av en blandning av luft och bränsle. Luftfiltret ser till att luften som kommer in är ren och fri från partiklar. Det borgar för en bättre förbränning. Om luftfiltret är gammalt så riskerar motorn att få sämre andning och partiklar i förbränningsrummet vilket ökar din bränsleförbrukning och minskar motorns livslängd. Därför byts även luftfiltret vid regelbundna intervaller i samband med bilservice.

Byte av Kupéfilter.
Kupéfiltret har till uppgift att rena den luft som går in i kupén. Det gör att den luft du andas när du kör bilen är ren och fräsch.

Byte av tändstift.
Tändstiften byts vid vissa mil på bilar som har sådana. Tändstiften tänder bränsle luftblandningen och är en avgörande komponent för att bilen skall ha en bra bränsleekonomi samt vara mindre skadlig för miljön.

Olja i växellåda samt bakaxel.
Oljan som finns i din växellåda är något som på vissa bilmodeller skall bytas. Detta gäller även oljor i t.ex. bakaxlar.

Kontrollpunkter.
Vid varje bilservice så går vi även genom en lista med kontrollpunkter. Denna lista ingår i serviceschemat och skiljer sig från bilmodell till bilmodell beroende på vilken service man gör. Det gör att mekanikern har en checklista att följa så att inget blir missat vid en bilservice.

Byte av kamrem.
Om din bils kamaxlar drivs av en kamrem så ska denna bytas ut vid specifika intervaller enligt biltillverkarens rekommendationer. Det är oerhört viktigt att detta följs då hela motorn kan haverera om kamremmen går av!

Övriga saker som kan tänkas bytas vid en bilservice

Byte av vattenpump.
Vattenpumpens livslängd sammanfaller i de flesta fall tiden för kamremsbyte. Ett kamremsbyte är en ganska omfattande operation vid en service. I och med att man skruvat isär vissa delar på motorn vid kamremsbyte, vilket är en omfattande procedur, kommer man även åt vattenpumpen på ett relativt okomplicerat sätt vid samma tillfälle. Det gör att arbetskostnaden för vattenpumpsbytet är lägre och vi rekommenderar därför alltid kunderna att byta vattenpumpen vid kamremsbyte.

Torkarblad.
Torkarbladen är viktiga för att du skall se bra när du kör din bil. Dåliga torkarblad är direkt trafikfarliga samt att det är jobbigare för dig som kör att se vilket kan göra dig trött. Detta är något som verkstaden kommer överens med dig om innan de byts ut.

Spolarvätska.
Är denna låg så bör den fyllas på. Den behövs tillsammans med torkarbladen för att du skall se bra när du kör din bil.

20

Prisexempel – Service & Underhåll

Standardservice 1800:-

I en standardservice ingår ett oljebyte, byte av oljefilter och byte av luftfiltret. Allt enligt tillverkarens rekommendationer och direktiv.